Houbaření na Žatecku

O nás

Rychlost.cz - poptávka připojení

HOUBAŘSKÝ  SPOLEK

 ŽATEC

Houbařský spolek Žatec byl založen skupinou houbařských nadšenců 23. 5 1979 jako Mykologický kroužek při KaSS Žatec. V době založení si kroužek uložil tyto cíle:
* Rozšiřovat a prohlubovat znalosti členů spolku z praktické mykologie a přispívat tak k prevenci před otravami houbami.
* Vést členy a prostřednictvím členské základny i nejširší veřejnost ke kladnému vztahu k přírodě a k ochraně životního prostředí.
* Rozšiřovat a prohlubovat znalosti kuchyňského zpracování hub dle zásad správné výživy.
Mykologický kroužek se v 80. letech zdárně rozvíjel a brzy jeho řady tvořilo více než 100 členů. Kroužek pořádal výstavy hub, odborné přednášky a společné poznávací vycházky do přírody. Samozřejmě se také přihlásil k cílům Československé mykologické společnosti a navázal plodnou spolupráci s mykologickými kroužky Kryry a Most. Na konci 80. let měl již spolek více než 170 členů. Po společenských změnách v naší společnosti a ukončení podpory ze strany KaSS rozhodla členská schůze kroužku dne 19. listopadu 1992 o změně názvu z „Mykologický kroužek při KaSS Žatec“ na „Houbařský spolek Žatec“ a dala pověření výboru spolku k jednáním za účelem vytvoření samostatné právní osoby. Uvedené kroky byly úspěšné a 2. prosince 1992 byl Houbařský spolek registrován Ministerstvem vnitra ČR jako samostatný právní subjekt. V současné době je v řadách spolku cca 40 houbařů. Spolek pokračuje v plnění odkazu zakladatelů a přihlásil se i k několika programům České mykologické společnosti, z nichž nejvýznamnějším je mapování růstu hub v lokalitách Žatec, Vroutek a Blatno. Za dobu existence spolku bylo uspořádáno 35 podzimních a 2 jarní výstavy hub.

Současní představitelé Houbařského spolku Žatec:

                                                   Předseda:  ing. Pavel Dombaj

                                                   Jednatel:   pí. Dita Mandová
  
                                                      Pokladník:  pí. Miroslava Sedlmajerová

                                                                           

Na členských schůzích, kterých je ročně 10, probíhají přednášky dle plánu práce i aktuálních mykologických témat a také určování aktuálně rostoucích druhů hub. Členem Houbařského spolku Žatec se může stát každý, kdo se zajímá o houby a houbaření, souhlasí se stanovami spolku a je starší 18 let.
 


 

 

 
© hszatec.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma